assadad

 
 

Ar žinote?

Tytuvėnų seniūnijoje yra Bridvaišio, Tytuvos ir Giliaus ežerai. Giliaus ežerą juosia gamtinis pažintinis takas. Tytuvėnuose įsikūrusi Tytuvėnų regioninio parko administracija. Bridvaišio ežero šiaurinėje pakrantėje yra Tytuvėnų (Bridvaišio) piliakalnis.

 
 
 
 
 
Gamta Ežerai
 
 

Ežerai

Gauštvinio ežeras

El. paštas Spausdinti PDF
Čia pat šiaurėje vinguriuoja neplatus ir seklus Gauštvinio ežeras. Apie 3 km išsirangė jis Užpelkių botaninio-zoologinio draustinio miškuose. Ežeras lėkštais krantais užimantis 128 ha plotą. Nors Gauštvinio ežeras yra didelis, bet negilus. Giliausia ežero vieta yra vos 3,8 metro, vidutinis gylis 2,4 metro. Dugnas lėkštas, lygus, bet uždumblėjęs. Į ežerą įteka Šimšos, Spangupio, Rūdupio, Supynės upeliai, o išteka Gryžuvos upė, kuri nuvinguriuoja iki Dubysos. Senieji vietiniai gyventojai mena, kad prieškario nepriklausomybės metais, atlikti dideli žemės nusausinimo darbai: keli tūkstančiai hektarų Tyrulių ir Šimšės pelkių nusausinta.
Šiam reikalui Gryžuvos ir Šimšos upelių vagos buvo pagilintos ir ištiesintos. Taip Gauštvinio ežero vandens lygis buvo pažemintas 2 metrais. Ežero pakrantės apaugusios vešlia augmenija. Ypač plati jos juosta yra pietiniame ežero gale, čia driekiasi apie 100 metrų nendrynų. Ežere ir ežero nendrynuose gyvena didieji baubliai, kelios poros ausuotųjų kragų, peri gulbės, didžiosios antys, nendrinės lingės, pakrantėse peri krantiniai tilvikai, upinės žuvėdros. Nendrynuose ir krūmynuose gausu ežerinių nendrinukių, nendrinių startų, didžiųjų krakšlių. Paukščių traukimo metu lankosi pilkieji garniai, kuoduotosios antys, cyplės ir kt. 

Atrodytų ežeras kaip ežeras, bet jo seklumose bastosi raibieji “klumpiniai” ešeriai, vandens paviršiuje nugaras šildosi lydekos, giliau dugnu šniukštinėja karšiai ir riebūs lynai.

Atnaujinta Pirmadienis, 13 Gruodis 2010 12:21

Apušio ežeras

El. paštas Spausdinti PDF
Šiauriau Giliaus ežero yra nedidelis 23,7 ha Apušio ežeras. Jį sodriai užgožusi augmenija. Ežero pakrantės šlapios, vietomis krantus puošia miškai, krūmynai pamarginti pavieniais alksniais, berželiais. Dugnas uždumblėjęs, vidutinis gylis -  3,4 metro, giliausia vieta - 5,3 metrai. Prie šio ežero pastatytas paukščių stebėjimo bokštas. Ežero pakrančių nendrynuose ir krūmynuose peri didieji baubliai, nendrinės lingės, kelios poros ausuotojų kragų, laukiai, kuoduotosios antys, perkūno oželiai, nendrinės vištelės, mažosios ir didžiosios krakšlės, nendrinukės, startos ir gausybė kitų paukščių.

Paukščių migracijų ir klajonių metu lankosi upinės žuvėdros, sidabriniai ir rudagalviai kirai, rudagalvės, šaukštasnapės antys, didieji ir vidutinieji dančiasnapiai, pilkieji garniai, gulbės.

Atnaujinta Pirmadienis, 13 Gruodis 2010 10:49

Giliaus ežeras

El. paštas Spausdinti PDF
Gilius – vienas iš dviejų Tytuvėnus siekiančių ežerų. Žavus jis medžiais apaugusiomis kalvomis, nenusakomos žalsvai melsvos spalvos vėsiu vandeniu, daugybe įtekančių šaltinių ir pelkėtomis pakrantėmis. Giliausia vieta siekia net 23 metrus. Ežero plotas 36 ha. Giliaus ežeras, pasak padavimo, - senovėje atūžęs oru ir užkritęs ant čia augusio miško. Žvejai tuo įsitikino traukdami tinklus, kurie užsikabinę ant medžių viršūnių tuojau susidrasko. Dar šnekama, kad 1831 ar 1863 metais sukilėliai, išplėšę Vilniaus valstybinį banką ir ties Tytuvėnais pralaimėję kautynes su caro kariuomene, užkasė šio ežero pakrantėje savo ginklus ir auksą.
Kas žino, gal lobis tebeguli žemėje… Ežero dugnas smėlėtas, taigi čia patogu maudytis. Vanduo čia šaltesnis negu kituose ežeruose, nes jo pakrantėse gausu šaltiniuotų vietų. Vietinių gyventojų pamėgtas “Karvių pliažas”. Ne mažiau populiarus pietinis pliažas. Prie kranto plūduriuoja pririštos valtys, kurias, susitarus su savininkais, galima išsinuomoti. Aplink ežerą driekiasi Giliaus ežero pažintinis takas. Eidami 3,3 km besitęsiančiu taku, matysite natūralias pievas, prie vandens ir šlaite esančias pelkes, daugybę šaltinių, gūdų eglyną, šimtametį šilą ir daug kitų įdomybių.

O netoliese įsikūrusiame Miško muziejuje galite pamatyti nemažą žvėrių ir paukščių iškamšų ekspoziciją, daug tautodailininkų darbų, moksleivių kūrinių gamtos tematika.

Atnaujinta Pirmadienis, 13 Gruodis 2010 10:28

Bridvaišio ežeras

El. paštas Spausdinti PDF
Bridvaišio ežeras yra pats paslaptingiausias ir pats giliausias. Su juo siejasi daug pasakojimų, atsitikimų ir legendų. Pasakojama, kad Bridvaišio ežero pavadinimas susideda iš dviejų žodžių: briedis (žemaitiškai Brids) ir vaišintis. Senovėje, kai aplinkiniuose miškuose buvę daug briedžių, jie eidavę į tą ežerą atsigerti, pasivaišinti tyruoju vandeniu. Nuo anų laikų ir pavadintas „Briedžių vaišės“ arba Bridvaišis. Kiti porina, kad šis ežeras turi du dugnus. Ir ne veltui taip sako, nes jo dugnas yra labai netolygus. Ežero viduryje gylis siekia vos 0,8 metro, o netoliese jau atsiranda giliausia ežero vieta, kuri siekia net 42,8 metrus.
Vidutinis ežero gylis yra 10,2 metro. Šiauriniame gale ežero bangos atsimuša į statų kalnelio šlaitą. Tai XII-XIV a. piliakalnis. Lietuvos istorikas Teodoras Narbutas rašo, kad senovėje ant piliakalnio buvusi pilaitė, kurią XIII a. sunaikino kryžiuočiai. Spėjama, kad čia galėjusi būti Cydaro pilis, su kuria siejamas Tytuvėnų vardas. Padavimai sako, kad piliakalnyje esą išmūryti požemiai, kuriuose yra paslėpta daug turto. O iš piliakalnio į ežere esančią salą yra supiltas povandeninis kelias – kūlgrinda. Ežero plotas – 46,5 ha. Jį puošia dvi salos – Didžioji ir Varnų. Iš ežero išteka Tytuvos upelis, o įteka tik mažyčiai upeliukai.

Šis ežeras yra labai lankomas poilsiautojų. Rytinėje ežero pusėje įsikūrusi poilsiavietė „Sedula“. Čia galima pailsėti, paplaukioti valtimis, vandens dviračiais. Gausiai lankomas ir pagrindinis pliažas vakariniame krante bei kiti mažesni pliažiukai.

Atnaujinta Pirmadienis, 13 Gruodis 2010 10:10
 
 
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt