assadad

 
 

Ar žinote?

Tytuvėnai užima 984 ha plotą, gyvena 3,1 tūkstančių gyventojų. Šiuo metu mieste yra miesto ir apylinkių seniūnijos, slaugos ligoninė, kultūros centras, biblioteka, Tytuvėnų miškų urėdija. Taip pat yra vidurinė mokykla, vaikų lopšelis-darželis, paštas, 2 vaistinės, stomatologiniai kabinetai. viešbutis, keletas kirpyklų, pirminis sveikatos priežiūros centras, ambulatorija ir kt.

 
 
 
 
 
Gamta Piliakalniai
 
 

Piliakalniai

Kuršių pilkapiai

El. paštas Spausdinti PDF
Kuršių pilkapiai dar vadinami „Kačmilžiais“ arba „Milžinkapiais“.Tai  II – III mūsų eros amžiaus žmonių laidojimo vietos. Visi mirusieji laidoti nedeginti. Apie tai byloja aptiktos nežymios mirusiųjų griaučių liekanos bei neapdegusios įkapės. Kapo duobės apdėtos akmenų vainikais, ant viršaus supilti žemių, smėlio kauburiai. Archeologinių kasinėjimų metu aptikta kaklo, krūtinės ir rankų papuošalų. Tai senajam geležies amžiui būdingos žalvarinės apyrankės, antkaklės, segės, geležiniai ir žalvariniai smeigtukai. Sidabrinė labai profiliuota segė, atkeliavusi iš romėniškų Padunojės provincijų, kalba apie tuometinius prekybinius ryšius tarp tautų.

Vyrų kapuose rasta ginklų (geležinių ietigalių, kirvių). Pilkapiai daug kartų nusiaubti lobių ieškotojų. Pilkapių radiniai saugomi Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejaus Archeologijos skyriuje bei Kelmės krašto muziejuje.

Atnaujinta Pirmadienis, 13 Gruodis 2010 13:54

Šv. Jurgio kalnelis

El. paštas Spausdinti PDF

Šv. Jurgio kalnelis. Padavimas byloja, kad čia buvusi lietuvių šventovė - alkas. Po ąžuolu degė amžinoji ugnis, kurią kurstė vaidilutės. Po Lietuvos Krikšto ant šio kalnelio 1581 m. buvo pastatyta Šv. Jurgio bažnytėlė. Dabar išlikę tik pamatai ir kažkada buvusias kapinaites ženklinę keli kryžiai.

Atnaujinta Pirmadienis, 13 Gruodis 2010 13:32

Šiaulelių piliakalnis

El. paštas Spausdinti PDF
Šiaulelių piliakalnis, dar vadinamas Pilale, įrengtas žemaičių genčių žemėse apie I tūkst. pradžią. Tai atskira kalva, iškiliu viršumi ir nuolaidžiais, apie 10 aukščio šlaitais. Kalvos viršus apie 35 m ilgio šiaurės - pietų kryptimi ir 15 m pločio. Šiaurinis jos galas kiek pakilęs. Pietinis šlaitas ir aikštelės galas 1955 - 1957 m. nukastas žvyrui. Anksčiau kalvoje buvusios kapinaitės, kurių žymių būta dar iki 1930 m. Kultūrinio sluoksnio pėdsakų kalvoje neaptikta.
Atnaujinta Pirmadienis, 13 Gruodis 2010 13:31

Bridvaišio piliakalnis

El. paštas Spausdinti PDF
Bridvaišio piliakalnis datuojamas I tūkst. Tai 10 m. aukščio kalnas ant Bridvaišio ežero kranto.  Jis įrengtas žemaičių genčių žemėse, šiauriniame Bridvaišio ežero krante esančioje kalvoje - buvusioje ežero saloje. Legendos pasakoja, kad šiame piliakalnyje dar XIII a. stovėjusi pilis, tačiau archeologai nei įtvirtinimų, nei kultūrinio sluoksnio su radiniais čia neaptiko. Padavimai mena, kad piliakalnyje esą mūro rūsiai ir juose paslėptas lobis, kad nuo pakrantės į ežero salą veda kūlgrinda. Kiti porina, kad slaptais požemio takais piliakalnis susisiekia su bažnyčios požemiais.

Dabartiniu metu piliakalnio pietinį šlaitą skalauja ežeras, o kitoje pusėje plyti šlapios durpingos pievos. Kalvos šlaitai statūs, 1,5-6 m aukščio. Šiuo metu piliakalnis – gera apžvalgos aikštelė - keturkampė - 25x18 m dydžio.

Atnaujinta Pirmadienis, 13 Gruodis 2010 12:52
 
 
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt